Legal

Té reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a l’oblit, a la limitació del tractament, de portabilitat, de procediment per a l’exercici o revocació del consentiment atorgat sobre el tractament de les seves dades personals. Per a tal cosa, es poden posar en contacte per escrit amb la Junta Directiva de l’Associació GAMIN.