L'associació


Som una associació de familiars d’infants amb diversitat funcional que lluitem per garantir el seu dret a l'educació de qualitat dins de l’escolarització ordinària.

Podeu conèixer els nostres Estatuts: 

Si ets mare, pare, tutora o tutor legal d'un infant escolaritzat a Catalunya amb necessitats educatives especials i vols formar part de la nostra associació, només cal que ens retornis omplert i signat el següent formulari a gamincatalunya@gmail.com